Ziek melden

Ziek melden 

Wanneer een leerling ziek is, geeft een van de ouders/verzorgers dit voor 8.35 uur door aan de school via de ouderversie van de Magister-app. Indien dit niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid dit telefonisch door te geven aan school (046 420 69 00). U kunt ook de voicemail inspreken. 

In de Magister-app geeft u de reden aan waarom uw kind niet naar school kan komen. Bij telefonische ziekmelding dient u ook de naam en klas van uw kind door te geven. Mocht uw kind de volgende dag nog steeds ziek zijn, dan moet u uw kind opnieuw ziek melden. 

Wanneer de leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij zich bij de balie. Voordat een leerling naar huis gaat, wordt eerst naar een van de ouders gebeld. 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024