Studie- en begeleidingscentrum

Studie- en begeleidingscentrum

Bij passend onderwijs is er sprake van binnen en buiten de klas leren. In het jaar 2021 werden de studiecentra verder uitgebouwd tot studie- en begeleidingscentra waar alle vormen van buiten de klas leren samen komen. De coördinator studiecentra stemt dit proces af met alle betrokkenen.

Tutoren

Leerlingen die met een vak (veel) moeite hebben, kunnen gedurende een bepaalde tijd geholpen worden door een tutor. Een tutor is een leerling uit de bovenbouw die in dat vak goede resultaten boekt en bereid is zijn talent te delen met een onderbouwleerling die vooralsnog niet zo’n talent laat zien voor dat vak. De tutorbegeleiding vindt plaats een keer per week, aansluitend aan het laatste lesuur van de leerling die begeleid wordt. Enkele voordelen van tutorbegeleiding:

  • Tutorbegeleiding is laagdrempelig: het leren gebeurt in een ongedwongen sfeer, is een ‘vriendendienst’
  • Tutoren leggen het nog eens op een andere manier uit dan de docent, waardoor andere oplossingsstrategieën aangeboden worden.

Gedragscoach

Op de havo is er voor de onderbouw en voor de bovenbouw een gedragscoach. De gedragscoach begeleidt docenten en leerlingen wanneer er sprake is van leerlingen met motivatieproblemen, meermaals verwijderd worden uit de klas of pubergedrag.

Thuis leren leren

In de mentorlesmethode Tumult, die we in de mentorlessen in de onderbouw gebruiken, staan handige ouderkaarten en stappenplannen die u kunt gebruiken bij het begeleiden van uw kind.

Die hulpmiddelen vindt u hier:
Ouderkaart Begeleiden bij huiswerk maken
Ouderkaart Begeleiden bij plannen
Ouderkaart Begeleiden bij toetsen leren
Stappenplan Jezelf motiveren
Stappenplan Samenvatten
Stappenplan Tekstbegrip
Stappenplan Woordjes leren

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024