Medezeggenschap

Medezeggenschap

Klankbordgroep 

Trevianum Scholengroep kent een lange traditie van ouderbetrokkenheid. Er bestaan klankbordgroepen, voor elke school van Trevianum. 

De klankbordgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar, elk trimester een keer. Ouders kunnen zich aan het begin van een schooljaar aanmelden voor een klankbordgroep bij de mentor. Tijdens de algemene ouderavonden aan het begin van elk schooljaar wordt hiertoe een oproep gedaan. 

MR Havo

Elke school van Trevianum heeft een MR. In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld. 

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding. 

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester.  

De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht. 

Samenstelling MR Havo 

De samenstelling van de MR Havo is als volgt: 

Geleding        Naam
personeel       Anja Loonen (vz.)
personeel       Petronella de Lange (secr.)
personeel       Matty Rademakers
personeel       Arno van Veen
ouder              Yolanda Barendsen
ouder              Sanne Timmermans
leerling           Raf Goergen
leerling           Siiri Keijdener

Heeft u een vraag of een mededeling voor de MR, dan kunt u gebruik maken van het volgende mailadres:  
mr-havo@trevianum

Leerlingenraad 

Op Trevianum kennen we een actieve leerlingenraad. De naam van de leerlingenraad is Denk hardop. Die naam is veelzeggend genoeg. Het is een oproep aan leerlingen om mee te denken over de gang van zaken op school, om samen te kijken hoe we school voor leerlingen nog beter en nog gezelliger kunnen maken. 

De leerlingenraad bestaat uit zo’n vijftien leerlingen. Wil je meer informatie, kijk dan hier.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023