Toetsen

Toetsen

Geleide proefwerkschema

Op Trevianum werken we met een geleid proefwerkrooster. Iedere leerling weet aan het begin van een trimester welke proefwerken elke week afgenomen worden en in welk lesuur dat gebeurt. Buiten het geleide proefwerkschema zijn er in gewone lesweken geen proefwerken. Zo kunnen leerlingen de voorbereiding op een proefwerk goed plannen.

Aan het eind van een trimester is er een proefwerkweek.

Geleide proefwerkschema:

Download het schema voor havo-1
Download het schema voor havo-2
Download het schema voor havo-3
Download het schema voor alle bovenbouw

 

Proefwerk en PTA-week

Aan het einde van een trimester is er een proefwerk- en PTA-week.

Hier staan de roosters voor de proefwerkweek van het lopende trimester.

Proefwerkschema bovenbouw
H4 H5
do 7-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 netl
3 10.15-11.05 netl
4 11.25-12.15 beco
5 12.15-13.05 beco
6 13.05-13.55
vr 8-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 ak
3 10.15-11.05 ak
4 11.25-12.15 biol
5 12.15-13.05 biol
6 13.35-14.25
7 14.25-15.15
ma 11-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 ges PO nat
3 10.15-11.05 ges PO nat
4 11.25-12.15 schk ges PO beco
5 12.15-13.05 schk ges PO beco
6 13.05-13.55 beco
di 12-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 fatl biol
3 10.15-11.05 fatl biol
4 11.25-12.15 kubv wisD fatl
5 12.15-13.05 kubv wisD
6 13.05-13.55
wo 13-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 mu ak
3 10.15-11.05 mu ak
4 11.25-12.15 wisA wisB econ
5 12.15-13.05 wisA wisB econ
6 13.35-14.25 s-e econ tot 13:55
do 14-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 dutl wisA wisB
3 10.15-11.05 dutl wisA wisB
4 11.25-12.15 nat dutl
5 12.15-13.05 nat dutl
6 13.05-13.55 dutl
vr 15-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 ce mu wisD
3 10.15-11.05 entl ce mu wisD
4 11.25-12.15 econ entl
5 12.15-13.05 econ
6 13.35-14.25
ma 18-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 biol PO ges schk
3 10.15-11.05 biol PO ges schk
4 11.25-12.15 biol PO s-e
5 12.15-13.05 biol PO s-e
6 13.35-14.25 biol PO
di 19-dec 1 08.35-09.25
2 09.25-10.15 maat
3 10.15-11.05 rkt
4 11.25-12.15 rkt
5 12.15-13.05 rkt
6 13.05-13.55
netl: 100 min/6 ll
entl: 10 min/ll
fatl: 10 min/ll
dutl: 15 min/ll
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023