Privacy

Privacyverklaring

Op Trevianum gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling. 

De leerlinggegevens en de vorderingen van leerlingen  worden opgeslagen in ons administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt. 

Voor het onderwijs maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met de leveranciers van deze materialen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkómen. In het kader van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy (VO-Raad) sluit Trevianum verwerkersovereenkomsten gebaseerd op de modellen zoals de VO-Raad deze beschikbaar stelt. Dit borgt de veiligheid van de gegevens, zowel voor ouders/leerlingen als voor Trevianum. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.  

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Klik hier voor het privacyreglement. 

Per 18 mei 2018 is mevr. drs. E.A. (Annelies) Haanebrink benoemd in de functie van Functionaris Gegevensbescherming. Mevrouw Haanebrink is bereikbaar via telefoonnummer (046) 420 69 78 of per mail via a.haanebrink@trevianum.nl

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024