(School)examens

Schoolexamen en centraal schriftelijk examen 

Het eindexamen is verdeeld in twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het schoolexamen bestaat uit PTA’s en praktische opdrachten. De eerste PTA’s worden gegeven in de laatste proefwerkweek op havo-4. Het examenjaar begint dus al in de vierde klas! 

Verder zijn er drie PTA-rondes op havo-5. In het schooljaar 2022-2023 zijn dat:
PTA-ronde 1 14 t/m 21 oktober 2022,
PTA-ronde 2 12 t/m 22 december 2022,
PTA-ronde 3 13 maart t/m 28 maart 2023.

Havo cohort 2021 

Leerlingen die in 2021-2022 op havo-4 zijn gestart en in 2022-2023 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement: 

Havo cohort 2022

Leerlingen die in 2022-2023 op havo-4 zijn gestart en in 2023-2024 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement: 

Examendata en mededelingen 

De centrale examens worden afgenomen in de periode van:
Tijdvak I:   11 mei - 26 mei 2023,
Tijdvak II:  19 juni - 22 juni 2023. 

Profielwerkstuk 

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht (onderdeel van het schoolexamen) voor leerlingen in de bovenbouw, die als een soort 'meesterproef' geldt. Leerlingen moeten een uitgebreid werkstuk maken over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Een leerling van havo of vwo moet zo’n tachtig uur aan het profielwerkstuk werken.  

Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee voor de examenuitslag. Het profielwerkstuk wordt met de cijfers voor maatschappijleer en ckv als onderdeel van het combinatiecijfer meegeteld.  

Profielwerkstukken van hoog niveau kunnen voorgedragen worden voor de jaarlijkse Trevianum-prijs. 

Beoordelingsmodel PWS bètavakken 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023