Xplore

Xplore 

Elk jaar neemt Trevianum deel aan de reizen georganiseerd door de Stichting Global Exploration. Een groep van zo’n 35 leerlingen en zes begeleiders reist na een intensief voorbereidingstraject, waarbij vooral ook bewustwording centraal staat, naar een ontwikkelingsland om niet alleen de cultuur te leren kennen maar vooral ook de wereld een beetje beter te maken door de mensen die het nodig hebben te helpen.  

De reis vindt plaats in de eerste drie weken van de zomervakantie en wordt door elke deelnemer als enorm indrukwekkend en leerzaam ervaren. Naast het leveren van een eigen bijdrage dienen de leerlingen sponsorgeld op te halen dat vervolgens ter plekke besteed wordt onder het motto ‘Together One World’. De doelen van de Xplore-reis zijn: ervaren dat veel mensen het op deze wereld het veel minder goed getroffen hebben en de handen uit de mouwen steken om de mensen die het minder getroffen hebben tehelpen. Deze reizen leveren een sterke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen naar zelfstandige wereldburgers. 

Enkele indrukken van de afgelopen jaren: 

Xplore Zuid-Afrika 2016 – Ons dien met trots 

Wat hebben we hard gewerkt in dit fantastische land waarin we ondanks de sloppenwijken waarin we zaten (op elkaar gepropt in een veel te klein gebouwtje waar we ook nog iedere morgen om 6.00 uur weer uit moesten) veel swingende mensen hebben ontmoet en prachtige ochtendgebeden meemaakten.  

Niet alleen huisjes hebben we opgeknapt in een weeshuis, ook hebben we de eerste Zuid-Afrikaanse Ecobibliotheek uit de grond gestampt, compleet met laptops, beamer en internetverbinding dankzij ons extra sponsorgeld.  

Voor vier jongeren hebben we een studiefonds gevuld en voor vier families in Kaapstad de woonomstandigheden verbeterd. Aan de erfenis van Mandela om 67 minuten iets voor een ander te doen hebben we ruimschoots kunnen voldoen! 

Xplore 2015 Ninos de la Calle 

In de zomer van 2015 stond het helpen van en cultureel uitwisselen met straatkinderen onder begeleiding van Mama Alice op de rol. De omstandigheden waaronder we gewerkt hebben waren heel primitief en zwaar door de hoogte waarop we werkten, zoals bij de Ecolodge – maar eigenlijk beseften we alleen maar hoe goed we het thuis hebben.  

Indrukwekkend waren de verhalen van de straatkinderen zelf op de plek waar ze sliepen, het riool van Ayacucho.  

Met heel veel voldoening hebben we niet alleen fysiek kunnen helpen en werken bij de gastgezinnen, maar ook voor zo’n twintig kinderen een jaar lang de kosten van onderwijs kunnen sponsoren. De mensen in Peru zelf waren zo blij met onze komst dat de begeleiders zelfs tot ereburger van Quinia zijn benoemd. 

Xplore 2014  

Meer dan 6.000 mijlen hebben we gevlogen, om mensen te helpen, om te schilderen, met kinderen te spelen en ook wonden van leprapatiënten te verzorgen.  

Door het kastenstelsel is er in India weinig contact tussen arm en rijk. Wat hebben we hard gewerkt in de enorme hitte, huisjes opknappen in het lepradorp en schooltjes verbeteren samen met de kinderen. 

Xplore 2013 – Rechtsaf in plaats van linksaf 

Dagelijks slaan in Phnom Penh tientallen bussen vol toeristen linksaf naar de Killing Fields, zonder enig besef dat aan de rechterkant van de weg een grote vuilnisbelt ligt. Zeventien gezinnen wonen aan deze stortplaats in een trieste sloppenwijk. De krotten waarin deze mensen wonen zijn van hout en plastic – plastic gevonden op de vuilnisbelt, want dat is waarvan deze mensen moeten leven. Het gevonden afval wordt gewassen in een meertje dat ook gebruikt wordt als was- en drinkwater en zelfs als rijstveld. Als enige sloeg onze bus rechtsaf in plaats van linksaf! 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024