Meer info over Havo Trevianum

Havo Trevianum 

Havo Trevianum is een succesvolle school waar leerlingen met veel plezier en inzet de uitdaging aangaan om het beste uit zich zelf te halen. Een hecht team van medewerkers staat de leerlingen ter beschikking om goede resultaten te behalen. 
 
Dat geldt natuurlijk voor de schoolse prestaties maar ook voor brede ontplooiing en maatschappelijke en culturele vorming. 

De havo is een opleiding om trots op te zijn: het is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs in Nederland gaat ongeveer twintig procent naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Ter vergelijking: zestig procent gaat naar het vmbo, twintig procent naar het vwo. De havo is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend onderwijs (theoretisch) en geen beroepsopleiding. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een havo-diploma behoort ook een overstap naar atheneum-5 tot de mogelijkheden.

Toelatingseisen 

Havo-1 

Een leerling is toelaatbaar tot de eerste klas havo op grond van het passende advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de volgende criteria: 

  1. gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze zijn het resultaat van een meerjarige peiling door de basisschool en hebben betrekking op de onderdelen begrijpend lezen, spelling en rekenen.
  2. het leerlingprofiel, werkhouding, niveau/intellectuele capaciteiten en vaardigheden. 

Een leerling die wil kiezen voor havo, moet voldoen aan de volgende eis: 
advies basisschool: vmbo/havo, havo of havo/atheneum. 

Meer info: dhr. R. Renkens 

Havo-4 

Een leerling is toelaatbaar tot havo-4 op grond van de volgende criteria: 

  • gemiddeld cijfer 6,8 of hoger,
  • positief advies aanleverende school,
  • verantwoorde vakkenkeuze.

Meer info: mevr. M.-C. Franken of dhr. R. Gaj

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023